Publicerad av .

Den pågående pandemin ger ett mycket bra läge för många företag att välja rekonstruktion som en väg framåt. Företaget får en andningspaus för att koncentrera sig på strukturella förändringar. Det säger Lars Söderqvist, advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Lars Söderqvist har varit rekonstruktör i flera uppmärksammade företagsrekonstruktioner, till exempel gruvföretaget Northland Resources, olje- och gaskoncernen PA Resources och datorspelstillverkaren Starbreeze. Men han har också varit anlitad i många mindre företag.

– Särskilt i små företag tvingas man ofta att hela tiden släcka bränder i ett ansträngt läge. Genom en företagsrekonstruktion kan man säga att företaget får en vaccination. Långivarna kan inte begära företaget i konkurs och under tiden kan ledningen ta bort de delar som orsakar att pengar flyter ut ur företaget, för att i stället satsa på det som ger pengar in, säger Lars Söderqvist.

Han är kritisk mot att man går den gängse vägen med ackord och skuldavskrivning när företag rekonstrueras. Kravet i en uppgörelse är att företaget ska betala minst 25 procent av sina skulder, oftast på högst ett år.

– Det är orimligt! Det finns inte många företag som klarar att betala en fjärdedel av sina skulder på så kort tid, särskilt inte företag som har dålig lönsamhet, säger Lars Söderqvist.

– Jag tror inte ens att det är särskilt många börsföretag som skulle klara det. Med den gängse modellen är det många företag som tvingas ta dyra nya lån för att klara villkoren i ackordet.

I stället ordinerar Lars Söderqvist att ett företag som ska rekonstrueras betalar alla sina skulder men under längre tid, tre till fem år.

– Man ska ju bara rekonstruera ett företag som kan generera ett positivt kassaflöde på lång sikt. Med den här lösningen blir ingen förlorare. I Starbreeze får alla fordringsägare tillbaka alla sina pengar, säger Lars Söderqvist.

Han understryker att rekonstruktörens främsta uppgift är att värna långivarnas intressen.

– Det förekommer rekonstruktioner där ägarna i företaget kan skriva av en stor del av skulderna trots att företaget har en stark balansräkning. Det ser jag som ett missbruk av det verktyg som företagsrekonstruktion är eftersom det bara gynnar ägarna och låntagarna, säger Lars Söderqvist.

 

Björn Dickson

 Korttidsarbete blir omöjligt

De ändringar i lagen om korttidsarbete (korttidspermittering) som riksdagen beslutat om undantar företag under rekonstruktion. Det betyder att om det finns ett beslut om företagsrekonstruktion vid tidpunkten för ansökan om stöd för korttidsarbete så kommer denna inte att tas upp av Tillväxtverket.

Källa: Wesslau Söderqvist Advokatbyrå