Publicerad av .

Bokföringsnämnden har nu publicerat ett nytt allmänt råd om bokföring. Detta nya regelverk skall tillämpas från 1 januari 2014 och gäller alla företag. Regelverket innehåller bestämmelser kring den dagliga bokföringen och behandlar bl. a löpande bokföring, verifikationer, arkivering och regler för hur vi ska hantera och dokumentera våra datasystem.

För att se regelverket i sin helhet, BFNAR 2013:2 – gå in på Bokföringsnämndens hemsida.