Publicerad av .

Nytt krispaket för små och medelstora företag som kommer underlätta för dem som påverkas av effekterna av covid-19. Nedsatta arbetsavgifter, en statlig företagsakut, rabatt för hyreskostnader och uppskjutna momsinbetalningar.

Det är delar av regeringens krispaket för att hjälpa svenska småföretag.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/

 

Finns uppdaterad info om Coronavirus på verksamt.se:

https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

 

Skatteverkets infosida om skatterelaterade Coronafrågor:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html