Publicerad av .

Bokföringsnämnden har nu lanserat ett nytt regelverk, kallat K3, som ska börja tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2014 eller senare. Till regelverket har det även sedan tidigare lanserats förenklade regelverk, K1 och K2, för vissa företag som uppfyller specifika kriterier. Även om det är över ett år tills dessa nya regelverk måste börja användas så är det av största vikt att redan i dag fundera över vilket regelverk som passar just din verksamhet. Kontakta oss för mer information om vilket regelverk som passar ditt företag bäst.

,