Publicerad av .

andco-anteckningar

Slopat ansökningsförfarande vid frivillig skattskyldighet

Från och med den 1 januari 2014 har förfarandet med ansökan och beslut vid frivillig skattskyldighet i stort sett slopats (gäller inte uppförandeskede). En fastighetsägare blir i stället frivilligt skattskyldig genom att ange utgående moms i en faktura, om förutsättningar i övrigt är uppfyllda såsom stadigvarande uthyrning och att momspliktig verksamhet bedrivs i lokalen. Den frivilliga skattskyldigheten inträder den första dagen i hyresperioden som fakturan avser, dock tidigast den dag då hyresgästen tillträder den del av fastigheten som uthyrningen avser.

Se upp med momsen vid första hyresaviseringen

Vid uthyrning av fastighet faktureras hyran normalt innan hyresperioden har påbörjats, det vill säga innan den frivilliga skattskyldigheten inträder.

Vid förskottsfakturering gäller att utgående moms ska redovisas i den period man tagit emot förskottsbetalningen och ingående moms ska dras av i den period som betalning gjorts. Specialreglerna om förskott förutsätter att skattskyldighet har inträtt. Om skattskyldighet inte har inträtt gäller huvudregeln, det vill säga att momsen ska redovisas när tjänsten har tillhandahållits.

Det är mycket viktigt att uppmärksamma att hyresgäster riskerar skattetillägg om de betalar första förskottsfakturan innan hyresperioden påbörjats och lyfter momsen vid betalningstidpunkten.

Hör av er till Andersson & Co om ni har några frågor!