Publicerad av .

Införandet av ekonomiskt arbetsgivarbegrepp kommer allt närmare. I praktiken handlar det om att utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige ska betala skatt här.

Resultat har tidigare berättat om att regeringen vill införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige. Förslaget fanns med i budgetpropositionen för 2020 och nu har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen. Tanken bakom de nya reglerna är att få jämnare konkurrensförhållanden på arbetsmarknaden. Enligt regeringen skapar skattereglerna som de ser ut i dag orättvisa konkurrensförhållanden då arbetskraft som är inhyrd från andra länder inte betalar skatt i Sverige. Det blir därmed billigare för företag att hyra in arbetskraft från andra länder i stället för att anställa.

Reglerna ska införas från 1 januari 2021 och det som kommer att avgöra var skatten ska betalas är var arbetet utförs, inte vem som betalar ut lönen. På så sätt menar regeringen att reglerna blir mer konkurrensneutrala.

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp är inte något nytt utan tillämpas i flertalet länder inom OECD, inklusive de flesta länder i Sveriges omgivning. Det innebär att när svenska arbetstagare hyrs ut för att arbeta i utländska företag i andra länder blir de beskattade där.

Det kommer dock att finnas undantag i de nya reglerna för att förslaget inte ska drabba företag som ingår i internationella koncerner. Kortare arbetstillfälle, högst 15 dagar i följd och max 45 dagar under ett kalenderår, kommer att undantas.

Viktigt att notera är också att förslaget innebär ändrade bestämmelser om avdrag för skatt på ersättning för arbete som utförs i Sverige. Det berör bland annat utländska utbetalare som saknar fast driftställe i Sverige men också svenska företag som betalar ersättning för arbete i Sverige till utländska företag.

Charlotta Marténg

Läs mer: Regeringens proposition

 

Rör det här dig och ditt företag? Diskutera frågan med din revisor/rådgivare!