Publicerad av .

Riksdagen har beslutat om nya regler gällande utbetalning av Rot- och Rut-arbeten som gäller från och med den 1 januari 2015. Förändringarna innebär att den som begär utbetalning för arbete, som har betalats av köparen efter den 31 mars 2015, måste uppge fler uppgifter än idag. Ansökan måste innefatta antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än hushållsarbete och material, samt vilken typ av arbete som har utförts. Enligt de nya reglerna måste ansökan ske elektroniskt, antingen av firmatecknare eller av ombud, och utbetalningar görs bara till ett bankkonto som tillhör den som utfört arbetet och står för ansökan om utbetalning, eller ett konto inom samma koncern.