Publicerad av .

Nu har nya regler för läkarintyg börjat gälla. För att få sjukpenning vid längre sjukdom behövs läkarintyg från dag 15.

I vanliga fall behöver den som är sjuk en längre period lämna ett läkarintyg till sin arbetsgivare från dag åtta. Men i samband med att coronapandemin slog till tog regeringen tillfälligt bort kravet och gjorde vissa justeringar på sjukförsäkringsområdet.

För en tid sedan meddelade regeringen att vissa coronarelaterade åtgärder på sjukförsäkringsområdet förlängs till och med 31 december 2020. En av åtgärderna var att kravet på läkarintyg skjuts upp från dag åtta till dag 15.

1 november började de förändrade reglerna att gälla och det är viktigt att vara uppmärksam. Reglerna är nämligen olika beroende på när du insjuknat.

Om den första sjukdagen inträffat före 1 november 2020 kommer Försäkringskassan att avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Oavsett om du är anställd, arbetssökande eller föräldraledig.

Men om den första sjukdagen är 1 november eller senare vill Försäkringskassan ha läkarintyg från dag 15 i sjukperioden.

Även reglerna för den som vabbar förändrades 1 november. För föräldrar som är hemma med sjukt barn gäller krav på läkarintyg från 1 november om barnet är sjukt åtta dagar eller längre.

Charlotta Marténg

Läs mer: Försäkringskassan om corona och ersättning