Publicerad av .

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) börjar gälla i mars 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Läs mer