Publicerad av .

andco-raknetavla

Juridiska personer har fått nya deklarationstidpunkter och ska numera lämna in sin inkomstdeklaration vid en av fyra fastställda deklarationstidpunkter. Till juridiska personer räknas aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser samt ekonomiska och ideella föreningar.

Från och med beskattningsåret 2013 är det räkenskapsåret som bestämmer när företagets deklaration ska lämnas. Deklarationstidpunkterna styr även när slutskattebeskedet kommer och när kvarskatten ska vara inbetald.

Bokslut                                          Deklarationstidpunkt

31/1, 28/2, 31/3, 30/4                      1 november

31/5, 30/6                                       15 december

31/7, 31/8                                        1 mars

30/9, 31/10, 30/11, 31/12                  1 juli

 

Kolla in länken för mer information.

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/deklarera2013/nyadeklarationstidpunkter.4.64a656d113f4c759701ed1.html