Publicerad av .

1 oktober 2019 trädde hårdare regler för hyresmarknaden i kraft. Bland annat förlängs återbetalningsskyldigheten för oskäliga hyror och straffet för försäljning av hyreskontrakt skärps.

I syfte att motverka otillåten andrahandsuthyrning och handel med hyreskontrakt fattade riksdagen tidigare i år beslut om skärpta regler för hyresmarknaden. Redan tidigare har det varit straffbart att begära ersättning, utöver hyran, vid överlåtelse och upplåtelse av hyreskontrakt. Nu skärps reglerna ytterligare.

Från och med 1 oktober är det även straffbart att träffa avtal eller ta emot ersättning vid överlåtelse och upplåtelse av hyreskontrakt. Straffet skärps till fängelse i högst två år, och vid grovt brott högst fyra år. Bestämmelserna gäller både för fastighetsägare och hyresgäster samt både vid första- och andrahandsuthyrning samt inneboende.

Hittills har det också varit straffbart att sälja hyreskontrakt, men de nya reglerna innebär att det även blir brottsligt att köpa hyreskontrakt. Straffet är böter eller fängelse.

För att få bukt med oskäliga hyror ändras även reglerna för retroaktiv återbetalning. Återbetalning av oskälig hyra har hittills kunnat begäras för ett år tillbaka i tiden, och den återbetalningsskyldigheten förlängs nu till två år.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Riksdagens betänkande om handel med hyreskontrakt