Publicerad av .

Att ideella föreningar är undantagna från momsplikt strider mot regelverk inom EU och EU-kommissionen har tidigare hotat att stämma Sverige på grund av detta. Nu har EU-kommissionen tagit beslutet att lägga ner ärendet gällande ideella föreningars undantag för momsplikt i Sverige.

Det nedlagda ärendet påverkar inte Skatteverkets inställning från tidigare ställningstagande. Enligt ett ställningstagande från Skatteverket som lämnades i höstas, 131 92444-14/111, är deras åsikt att ideella föreningar som bedriver second hand-verksamhet i butik, i större omfattning, ändå ska anses vara momspliktig verksamhet enligt svensk lag. För att verksamheten ska anses bedrivas i mindre omfattning, och därmed undvika skatteplikt för moms, har Skatteverket tagit fram två krav. Kraven innebär att verksamheten i butik inte får hålla öppet mer än 24 timmar samt att en övervägande del av personalen ska arbeta ideellt. Regeringen har lovat att se över gällande rätt för second hand-butiker, men än så länge är det Skatteverkets ställningstagande som gäller.