Publicerad av .

Vi tar spridningen av Covid-19, så kallade Coronaviruset, på allvar och följer myndigheternas rekommendation gällande viruset. Nedan kan du se vilka försiktighetsåtgärder vi har vidtagit på våra kontor, och vad du som besökare kan göra.

Vad har vi på Andersson & Co gjort?

  • Alla medarbetare inom Andersson & Co som vistats i de av Folkhälsomyndighetens utpekade områden skall innan de återvänder till arbetsplatsen ha en dialog med närmaste chef för avstämning innan de återvänder till arbetsplatsen. Vi möjliggör för dessa medarbetare att arbeta hemifrån i den utsträckning som det bedöms möjligt och nödvändigt.
  • Vi uppmuntra och informerar internt om god handhygien och tillhandahåller handsprit.
  • Vi har löpande dialog med våra medarbetare kring utvecklingen.

 

Vad kan du som besökare göra?

  • Om du känner dig frisk är du förstås välkommen att besöka oss som vanligt. Kom dock ihåg att god handhygien är ännu viktigare än tidigare.
  • Om du känner dig sjuk eller förkyld rekommenderar vi dig att avboka ditt besök. Vi kan då erbjuda digitala- eller telefonmöten. Om du inte känner dig bekväm med att besöka någon av våra kontor just nu så har vi full förståelse för det. Vi kan då erbjuda dig service via telefon, mejl eller via digitala möten.

 

Har du frågor om det nya coronaviruset?

Ring det nationella informationsnumret 113 13 för frågor om exempelvis hur viruset smittar och vart du kan resa.

Ring 1177 om du har varit i kontakt med smittan och upplever symtom.

Besök www.folkhalsomyndigheten.se för säkerställd information om coronaviruset och smittspridning.

Besök www.1177.se för egenvårdsråd och hänvisning.