Publicerad av .

Arbetsgivardeklaration på individnivå innebär att arbetsgivare måste tala om exakt hur mycket de har betalat ut i lön och till vem pengarna har betalats ut.

För de flesta börjar de nya reglerna om AGI gälla från 1 januari 2019, men för arbetsgivare inom restaurang, tvätteri, bygg och frisör med personalliggare och 16 stycken eller fler anställda gäller reglerna redan från den 1 juli 2018.

Vad innebär arbetsgivardeklaration på individnivå?
Precis som i dag ska du som är utbetalare lämna arbetsgivardeklaration varje månad. Skillnaden är att du ska redovisa de utbetalningar för arbete och de skatteavdrag du gör per betalningsmottagare. Det innebär att du inte ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften från och med inkomstår 2019.

Den nya arbetsgivardeklarationen består av två delar, en del där du redovisar uppgifter som berör dig som arbetsgivare och en del där du redovisar uppgifter för respektive betalningsmottagare. Redovisningsperioder och deklarationsdatum är samma som tidigare. Att deklarera på individnivå innebär att varje månad blir ett avslut i sig, och det blir ännu viktigare än förut att varje period är rätt från början.

Uppdatera lönesystemet
Det är viktigt att du säkerställer att ditt företags lönesystem är uppdaterat för att kunna hantera arbetsgivardeklaration på individnivå, och att dina lönehanteringsrutiner passar det nya sättet att redovisa.

Om du har köpt eller leasar ett löne- eller verksamhetssystem kan du kontakta din leverantör för att höra hur du kommer att påverkas. Om du har ett eget lönesystem hittar du information om vilka anpassningar du behöver göra på Skatteverkets hemsida.

 

Mer detaljerad information finns hos Skatteverket.