Publicerad av .

Minskad lönesumma per anställd. Det är resultatet av lagkravet på personalliggare. Skatteverket drar slutsatsen att svarta jobb blivit vita.

Restaurang- och frisörbranschen har sedan många år haft krav på sig att ha personalliggare. 2016 tillkom byggbranschen i systemet och sommaren 2018 utökades kravet på personalliggare till fler branscher, så som fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt verksamheter inom sektorn kropp- och skönhetsvård.

Skatteverket har nu studerat effekterna av lagstiftningen. Framför allt har myndigheten tittat på hur restaurang- och byggbranschen påverkats. Studien visar att företag som fått kontrollbesök av Skatteverket har ändrat beteende.

Resultatet visar att antalet anställda i restaurangbranschen blivit fler men lönesumman har inte ökat. Skatteverket tolkar uppgifterna som att de tyder på att svarta jobb blivit vita.

Det framgår vidare av rapporten att personalliggarbesöken har lett till en ökning av lönesumman bland besökta företag i både restaurang- och byggbranschen. Effekten är mer långvarig hos små företag.

– Det är glädjande att personalliggarbesöken ger effekt. Resultaten i studien bekräftar hur viktigt det är att vi får göra oannonserade kontrollbesök, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Charlotta Marténg

DET HÄR SKA ANTECKNAS I PERSONALLIGGAREN

I personalliggaren ska varje dag antecknas vilka som är verksamma i lokalen, eller på byggarbetsplatsen, och när. För- och efternamn, samt personnummer och vilka tider personens arbetspass börjar och slutar ska finnas med. Dessutom ska företagets namn och organisationsnummer alternativt personnummer, finnas i personalliggaren.

Den som är skyldig att föra personalliggare ska inte bara anteckna uppgifter för sig själv och övriga verksamma, utan även för make, maka, sambo och barn under 16 år om de är verksamma i företaget.

Den som bedriver blandad verksamhet, det vill säga både verksamhet som omfattas av krav på personalliggare och verksamhet som inte gör det, i samma lokal måste anteckna alla verksamma i personalliggaren. Även dem som arbetar med verksamheten som normalt inte omfattas av krav på personalliggare.

 

Rapporten i sin helhet finns hos Skatteverket: Hur påverkas restaurang- och byggbranschen av personalliggare?