Publicerad av .

Omfattas den som har ett ambulerande företag av reglerna om kassaregister? Läs vad Resultats experter svarar.

Fråga: Jag är en veterinär som åker ut till mina kunder och får betalt på plats. Kan det verkligen vara så att jag omfattas av kassaregisterlagen?

Svar: Ja, även så kallade ambulerande företag, så som veterinärer och massörer, omfattas av reglerna om kassaregister. Men om du bedömer att du inte kan ha med dig ett kassaregister som uppfyller kraven från kassaregisterslagen, kan du i stället skriva en kontantfaktura till varje kund. Det krävs dock att kontantfakturan uppfyller de krav på en verifikations innehåll som ställs upp i bokföringslagen: När kontantfakturan har upprättats, vad försäljningen avser, vilket belopp försäljningen gäller, vem som är köpare (namn och adress) och fakturanummer.

Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR