Publicerad av .

Det är tillåtet att göra avdrag för moms för en investering i en solcellsanläggning för bostäder – i den utsträckning som anläggningen också producerar el som säljs externt. Det säger kammarrätten. Men Skatteverket håller inte med.

Kammarrätten i Stockholm har i två domar avgjort frågan avdrag för moms och solceller. Domarna handlar om två makar som har investerat i en solcellsanläggning på sin fastighet. Anläggningen producerar överskottsel som makarna säljer på den öppna marknaden.

Skatteverket anser att paret ska betala moms för hela investeringen i solcellsanläggningen, även i den utsträckning som anläggningen producerar el som säljs externt.

Men kammarrätten anser att avdragsförbudet för stadigvarande bostad enligt mervärdesskattelagens 9 § kap 8, inte är tillämpligt för den el från solcellsanläggningen som säljs på den öppna marknaden. Därför ska det vara tillåtet att göra avdrag för moms för den delen av solcellsanläggningen, enligt kammarrätten.

Skatteverket anser däremot att hela solcellsanläggningen omfattas av avdragsförbudet, även om anläggningen producerar överskottsel som säljs på den öppna marknaden. Därför överklagar Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen.

Björn Dickson

Skatteverket rättsfallskommentar dnr 202 99922-19/111

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 120-123-18 och mål nr 124-127-18

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat