Publicerad av .

Julgåvor som lämnas till de anställda är skattefria om gåvornas marknadsvärde uppgår till högst 450 kronor inklusive moms per person. Om värdet överstiger 450 kronor är hela gåvan skattepliktig. Företaget får då avdrag för utgiften inklusive moms som en lönekostnad. Något avdrag för den ingående momsen medges inte.

En julgåva kan bestå av vad som helst utom pengar eller kontanta medel. Generella presentkort som kan bytas mot pengar accepteras inte men ett presentkort för en viss vara, fungerar skattemässigt.

Arbetsgivaren får avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad. Några arbetsgivaravgifter utgår inte och arbetsgivaren får lyfta den ingående momsen. Bidrag till olika ideella organisationer istället för en gåva direkt till en anställd, ger dock inte rätt till avdrag.