Publicerad av .

Kristofer Block, auktoriserad revisor Block Revisionsbyrå tipsar om vad du bör tänka på vid en skatterevision.

Skatteverket har hört av sig och vill göra en skatterevision. Behöver jag vara orolig?

Om man har en god ordning, grund för sina avdrag och är en seriös företagare har man inget att oroa sig för. Sedan kan man ju bli orolig för att vissa resurser behöver användas till skatterevisionen, som man i stället behöver i produktionen.

Man ska också komma ihåg att det kan vara så att Skatteverket begär skatterevision för att de har fått indikationer på felaktigheter i ett annat företag som ditt företag gör affärer med.

Vad kan min rådgivare hjälpa mig med?

Man får sällan några problem i en skatterevision om man har tydliga svar på Skatteverkets frågor. Därför behöver du ha bra rutiner på företaget. Det kan du strukturera upp själv eller så kan du använda dig en bra rådgivare i proaktivt syfte.

Den skada du kan göra genom att inte ta kontakt med kompetent person kan vara stor. Rådgivaren kan snabbt bedöma ett föreläggande, exempelvis.

Hur kan jag annars förbereda på bästa sätt inför en skatterevision?

Ett förebyggande råd är att se till att du har skäl för dina avdragsyrkanden. Det finns situationer där företagaren och Skatteverket inte tycker lika. Då får man göra ett öppet yrkande och beskriva varför en kostnad är avdragsgill. Det gäller både inkomstskatt och moms. Ju tydligare och proffsigare skriftlig dokumentation du har i företaget, desto lättare för Skatteverket att godkänna dina anspråk.

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer om skatterevision i Resultat nr 5/2019