Publicerad av .

andco-nyhet-mynt-1Nu föreslår regeringen att ett investeringsavdrag skall införas för företag med balansomslutning eller omsättning som är högst 80 mkr och där medelantalet anställda uppgår till högst 50 personer.

Den som kontant förvärvar andelar, deltar i en nyemission eller bildar ett företag medges avdrag i deklarationen för hälften av investeringen. Maxbeloppet på avdraget är 650 000 kr, vilket motsvarar en investering på 1,3 mkr och sker i inkomstlaget kapital. Skattereduktionen blir då högst 195 000 kr.

Dessa regler föreslås gälla ifrån den 1 september 2013.