Publicerad av .

Att tillhandahålla arbetstekniska hörselhjälpmedel och prova ut dem är inte undantaget från skatteplikt avseende sjukvård. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Ett aktiebolag planerar att prova ut, tillhandahålla och anpassa hörselhjälpmedel.

Kunderna är privatpersoner som redan har hörapparat. Om Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen godkänner den föreslagna åtgärden betalar myndigheterna för hela processen.

Företaget vände sig till Skatterättsnämnden för att få veta om verksamheten är undantagen från skatteplikt avseende sjukvård.

Skatterättsnämnden skriver att det huvudsakliga syftet med bolagets verksamhet inte kan anses vara att skydda, bevara eller återställa hälsan för kunderna.

Det huvudsakliga syftet är i stället att kunderna lättare ska kunna utföra sitt arbete. Det handlar då snarare om anpassning av arbetsplatser än om vård. Därför är detta inte att betrakta som sjukvård som är undantagen från skatteplikt meddelade Skatterättsnämnden tidigare i år.

I en rättslig vägledning skriver Skatteverket att verket delar Skatterättsnämndens uppfattning i denna fråga.

Björn Dickson

Läs mer: Skatterättsnämnden 30-18/D

Läs mer: Skatteverkets rättsliga vägledning

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat