Publicerad av .

nyhet-lathundSchablonavdraget för uthyrning av fritidshus har i år höjts från 21 000 till 40 000 kronor. Det höjda beloppet gör det enklare för många att hyra ut sitt fritidshus i sommar,eftersom hyresintäkter som är lägre än schablonavdraget inte behöver tas upp i nästa års deklaration.

Dessutom får ett avdrag göras med 20 procent av den totala hyresintäkten om det är ett småhus, som till exempel ett fritidshus, som hyrs ut. Sammantaget gör dessa avdrag att inkomster för uthyrning av fritidshus upp till 50 000 kronor inte behöver beskattas och inte heller tas upp i deklarationen.

Schablonavdraget gäller per hus, så om ett fritidshus ägs och hyrs ut av två personer får de dra av hälften av schablonbeloppet var. Om en person äger och hyr ut två fritidshus så får 40 000 kronor dras av per hus, totalt 80 000 kronor. Regeln gäller även om fritidshuset finns utomlands.