Publicerad av .

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen satt ner foten, det ska vara moms när varje hushåll betalar separat för el och vatten. Domen har blivit omdiskuterad. Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar som inte har varit registrerade för moms kan nu tvingas bli det.

Domen är av central betydelse, enligt Fredrik Mattsson, skattejurist på Skeppsbron Skatt.

– Den kan få stor negativ betydelse för många fastighetsägare. Det gäller till exempel bostadsrättsföreningar eftersom de kan bli skyldiga att registrera sig för moms, inte bara om de tar individuellt betalt för förbrukning av el eller vatten utan också om de tar betalt för till exempel laddstolpar för elbilar, säger Fredrik Mattsson till Resultat.

Organisationen Fastighetsägarna planerar att kräva en lagändring efter domen i Högsta förvaltningsdomstolen.

Fastighetsägarna skriver på sin hemsida att domen i bästa fall innebär en kraftigt ökad administrativ börda för bostadsföretag och bostadsrättsföreningar som i dag inte är momsregistrerade. I värsta fall innebär domen också en avsevärd kostnadsökning, enligt Fastighetsägarna.

Domen ändrar det förhandsbesked som Skatterättsnämnden kom med i februari förra året och som Resultat skrivit om tidigare.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att tillhandahållandena av el respektive vatten inte ingår i upplåtelserna av nyttjanderätt till fastighet och att de därmed är skattepliktiga.

Skatterättsnämnden tog inte ställning till frågan om ett bolag eller en bostadsrättsförening som installerar anläggningar för el eller vatten har rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt på installationen.

Därför skickar domstolen tillbaka målet till Skatterättsnämnden där just den frågan ska avgöras. Högsta förvaltningsdomstolens dom kom i december.

Björn Dickson

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 1595-19

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat