Publicerad av .

andco-raknekort 

Från och med 2013 års deklaration ska alla enskilda näringsidkare som tidigare deklarerat helårsmoms i inkomstdeklarationen göra en separat momsdeklaration.

Momsdeklarationen ska lämnas till skatteverket senast den 12 maj. Om firman anlitar en byrå kan anstånd sökas om att få deklarera och betala momsen till den 26 juni.

Aktiebolag med helårsmoms ska deklarera momsen beroende på bolagets räkenskapsår.

Räkenskapsår med bokslut 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4 ska lämna senast den 12 december.

Räkenskapsår med bokslut 31/5 och 30/6 ska lämna senast den 17 januari.

Räkenskapsår med bokslut 31/7 och 31/8 ska lämna senast den 12 april.

Räkenskapsår med bokslut 30/9, 31/10, 30/11 och 31/12 ska lämna senast den 17 augusti.

Inlämningsdatumen gäller då momsdeklarationen lämnas elektroniskt.

 

Ovanstående gäller bara om företaget uppfyller följande villkor:

–       Redovisning av moms sker för redovisningsperioden beskattningsår.

–       Inkomstdeklaration ska lämnas.

–       Ingen handel med andra EU-länder.

 

Handelsbolag och kommanditbolag ska lämna sin momsdeklaration senast den 26:e i andra månaden efter bokslutsdagen.

Företag som bedriver någon form av handel med EU omfattas inte av de nya deklarationstidpunkterna. Då ska momsdeklarationen lämnas den 26:e i andra månaden efter bokslutsdagen.

Enligt Skatteverket är EU-handel om företaget omsatt, förvärvat eller överfört varor som transporterats mellan EU-länder. Eller omsatt eller förvärvat tjänster som köparen är skattskyldig för i Sverige eller i ett annat EU-land.