Publicerad av .

Coworking och aktivitetsbaserade kontor ska vara undantagna från moms. Det säger Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked. Beskedet kan slå hårt mot företag som hyr ut delade kontorsytor.

– Det här förhandsbeskedet kan få väldigt stora konsekvenser med mycket högre kostnader för de flesta företag inom coworking-branschen. I förlängningen innebär det också högre kostnader för de fastighetsbolag som hyr ut till företag inom coworking, säger Ulla Werkell, skattejurist på organisationen Fastighetsägarna, till Resultat.

När upplåtelse av lokaler på det här sättet ska vara momsfri har fastighetsägaren inte rätt att dra av moms för kostnader hänförliga till lokalen.

Beskedet kan också påverka företag som delar kontorsytor med andra företag, utan att man har fasta arbetsplatser, så kallade aktivitetsbaserade kontor.

Skatterättsnämnden var inte enig, tre av sju ledamöter var skiljaktiga och ansåg att tjänsterna ska vara momspliktiga. Förhandsbesked är överklagat och kan komma att ändras av Högsta förvaltningsdomstolen.

– Men om det här beskedet står sig kommer många fastighetsföretag att tvingas höja sina hyror, säger Ulla Werkell.

Företaget som begärde ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden erbjuder tre typer av medlemskap.

  • Medlemskap nummer 1 är personligt och ger medlemmen tillgång till lokalerna dygnet runt och året runt.
  • Medlemskap nummer 2 är till för företag med flera anställda som delar på medlemskapet. Även här får man tillträde dygnet runt, året runt.
  • Medlemskap nummer 3 är personligt. Till skillnad från 1 och 2 är det begränsat i tiden. Man måste köpa ett dagpass på antingen fem eller tio timmar.

Bolaget tyckte att det var fråga om sammansatta skattepliktiga tjänster. Skatterättsnämnden kom fram till att medlemskap 1 och 2 ska ses som sammansatta tillhandahållanden av tjänster som omfattas av undantag från skatteplikt. Däremot är medlemskap 3 en skattepliktig omsättning, enligt Skatterättsnämnden.

Enligt Skatterättsnämnden betalar medlemmarna framför allt för att få tillgång till lokalen. De övriga tjänsterna är underordnade.

Medlemskap 1 och 2 är då från mervärdesskatteplikt undantagen upplåtelse av fast egendom. Men det gäller inte för medlemskap 3, eftersom det inte ger tillträde till lokalen. Medlemmen måste dessutom betala för dagpass. Då är det fråga om skattepliktig omsättning enligt huvudregeln i 3 kap. 1 § ML, enligt Skatterättsnämnden.

Björn Dickson

Skatterättsnämnden 16-19/I

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat