Publicerad av .

Regeringen föreslår nu att de månatliga arbetsgivardeklarationerna, löner och skatteavdrag, på individnivå ska lämnas löpande till Skatteverket. Syftet är att minska skattefusket och skatteundandragande. Skatteverket anser att det skulle spara staten ca 2 miljarder kronor per år. Systemet ska införas stegvis från och med den 1 juli 2018, då det kommer att krävas anpassningar av datasystem och rutiner i företagen.

Därutöver vill regeringen, för att minska skattesvinnet, införa personalliggare och kassaregister i fler branscher.