Publicerad av .

Köparen ska vara skattskyldig, inte säljaren. Det kallas omvänd beskattning och ska gälla bland annat mobiltelefoner och bärbara datorer. Syftet med regeringens förslag är att stoppa fiffel.

Enligt förslaget ska köparen, i stället för säljaren, bli redovisnings- och betalningsskyldig för momsen. Förslaget gick ut på remiss i april. FAR och Svenskt näringsliv är kritiska.

Förslaget innehåller så allvarliga brister att det inte kan ligga till grund för lagstiftning, anser Svenskt näringsliv.

FAR skriver i sitt remissvar att man är i grunden positiv till förslag som kan antas motverka momsbedrägerier. Men FAR skriver att förslaget kommer att medföra en stor ökning av företagens administrativa börda samtidigt som de nya reglerna bara bedöms minska skattebortfallet från 1,25 miljarder kronor under 2018 och delar av 2019 till 0,5 miljarder kronor under 2021.

Svenskt näringsliv ifrågasätter om skattebortfallet verkligen är så stort som regeringen tror. Organisationen anser också att den administrativa bördan för företagen blir stor samtidigt som det är osäkert hur mycket staten i det här fallet kan tjäna på stoppade bedrägerier.

Det fiffel som ska stoppas går ut på att säljaren fakturerar och tar ut moms från köparen och sedan låter bli att betala in skatten till staten, medan köparen ändå gör avdrag för den skatt som betalats till säljaren.

Förslaget gick ut på remiss i april och gäller försäljning av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, telekommunikationstjänster, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

Den omvända skattskyldigheten är tänkt att gälla från 1 januari 2021.

Björn Dickson

 

Hur påverkas du? Diskutera frågan med din revisor/rådgivare