Publicerad av .

Regeringen vill häva sekretessen kring stödet för korttidspermitteringar. Enligt Tillväxtverket kan ett sådant beslut skada arbetsgivare.

Medborgarnas rätt att veta vart skattepengarna går står emot företagares rätt att hindra insyn.

11 mars föreslog regeringen att sekretess inte ska gälla för beslut om stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete. Detta för att tillgodose intresset av insyn.

Stödet ges för att lindra följderna av pandemin.

Regeringens förslag innebär att offentlighets- och sekretesslagen måste ändras. Enligt förslaget ska ändringen träda i kraft 1 augusti.

Men för ansökningar om stöd som har kommit in före 22 oktober 2020 ska de nya reglerna, enligt förslaget, gälla först från och med 21 oktober 2021.

Tillväxtverket, som hanterar stödet, har tidigare sagt att hävd sekretess kring detta stöd kan skada arbetsgivare.

Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR, säger att FAR inte tar ställning i frågan om insyn och offentlighet:

– Från FAR:s sida vill vi framföra att vår roll i korttidsstödet är att stötta våra medlemmar så att de kan hjälpa företagen att få rätt stöd i rätt tid, och att det är rätt företag som får stöden. Däremot tar FAR inte ställning i insyns- och offentlighetsfrågan, det är en fråga för regeringen, säger Therese Andersson i ett skriftligt uttalande till Resultat.

 

Björn Dickson