Publicerad av .

Vad gäller vid gåva av aktier till en anställd? Resultats expert Hans-Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare FAR, svarar.

Vad gäller vid gåva av aktier till en anställd? Jag får olika svar beroende på vem jag frågar.

Inte bra, men i någon mån kan jag förstå det. Svaret beror på om det finns en gåvoavsikt eller inte. Är gåvomottagaren anställd är Skatteverkets uppfattning att anställningen tar över och någon gåvoavsikt inte finns. Är den anställde barn till givaren, det är fråga om ett generationsskifte, har verket dock inte fått gehör för den linjen om den anställde/barnet haft marknadsmässig lön etcetera.

I ett förhandsbesked nyligen hade ägaren länge försökt sälja bolaget inför sin pensionering, men utan framgång. Ägaren avsåg då att i stället att skänka aktierna till en anställd för att säkra fortsatt drift. Den anställde hade marknadsmässig lön och hade varit anställd ganska kort tid.

Mot bakgrund av omständigheterna ansåg Skatterättsnämnden att förmån inte skulle påföras. Marknadsmässig lön hade utgått och syftet med gåvan var att generationsskifta bolaget, inte att ge en extra ersättning till den anställde för utfört arbete. Skatteverket kommer sannolikt att överklaga, men jag tror det håller! Budskapet, gåvoavsikt eller inte är en bevisfråga.

Hans Peter Larsson,

auktoriserad skatterådgivare FAR

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat