Publicerad av .

Tidsfristerna som gäller för personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare ses tillfälligt över. FAR är en av dem som vill att fristen förlängs.

För att undvika personligt betalningsansvar måste i vissa situationer en kontrollbalansräkning upprättas. Reglerna runt kontrollbalansräkningen och det personliga ansvaret har diskuterats en tid och riksdagen har bett regeringen att tillfälligt se över reglerna. Förhoppningen är att fler företag ska kunna överleva coronakrisen.

FAR, en branschorganisation inom redovisning, revison och rådgivning, är en av dem som tyckt till om justitiedepartementets promemoria med frågor angående personligt betalningsansvar enligt aktiebolaget.

FAR föreslår att om någon tidsfrist ska förlängas bör det bli tidsfristen om åtta månader efter den första kontrollstämman – och då under en begränsad period. FAR rekommenderar en förlängning av tidsfristen på fyra till sex månader.

– Det är oerhört viktigt för företag att hålla koll på kontrollbalansräkningen, annars riskerar man som styrelseledamot att bli betalningsansvarig. Just nu är det många bolag som har det tufft. Det vore bra för både samhället och för företaget om fristen på åtta månader kunde bli längre, säger Maria Lantz, chefsjurist FAR.

I samma skrivelse menar FAR att även borgenärsskyddet behöver stärkas genom tydligare och mer ändamålsenliga regler om ansvar för ett bolags likviditetsutveckling och risken för obestånd.

Sofia Hadjipetri Glantz