Publicerad av .

Forsränning är inte förevisande av naturområde. Därmed omfattas aktiviteten inte heller av den lägre momssatsen om sex procent.

Momssatsen för förevisning av naturområde har varit i fokus senaste året. 1 januari 2018 sänktes momsen från 25 till 6 procent. Knappt ett år senare kom ett förslag från finansutskottet om att höja momsen till 25 procent igen 1 juli 2019, men i våras meddelade regeringen att den lägre momssatsen kvarstår. Anledningen är att man vill främja möjligheter att bedriva naturturism.

Men var går då gränsen för vad som omfattas? Ett företag som förevisar natur med hjälp av forsränning har tagit frågan hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen. Skatteverket menade att verksamheten omfattades av 25 procents moms och fick medhåll av Skatterättsnämnden. Nu instämmer även Högsta förvaltningsdomstolen som kommer till samma slutsats.

Domstolen har fastställt förhandsbeskedet och menar att en forsränningstur ska ses som ett enda sammansatt tillhandahållande som inte omfattas av reducerad skattesats för förevisning av naturområde. Detta då tyngdpunkten i aktiviteten ligger på forsränning.

 

Läs mer: Skatteverket om Förevisning av djurparker och naturområden

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 35-19