Publicerad av .

Hur får man finansiell snurr på cirkulär ekonomi? Det är en fråga som blir allt mer aktuell. 

Hört talas om cirkulär ekonomi? Om inte, lägg termen på minnet. En cirkulär affärsmodell bygger på produkter som bidrar till hållbar och långsiktig resursanvändning genom ett högt värdebevarande. Affärsidén kan vara att hyra ut en produkt. Eller ta tillbaka, renovera den och sälja igen. Alltså, tvärtemot en linjär affärsmodell.

Susanne Olofsson och Ann-Charlotte Mellquist är involverade i ett forskningsprojekt om eventuella aspekter och svårigheter med finansiering i en övergång till mera cirkulära affärsmodeller. Projektet drivs av Research Institutes of Sweden (RISE) och finansieras av Vinnova.

I sin forskning har duon identifierat flera hinder kring de cirkulära affärsmodellerna; designsvårigheter, mätproblem, datadelning – och finansiering. Är det här rent av en redovisningsfråga?, undrar Susanne Olofsson.

– Frågorna handlar om företagen som ska låna pengar och hur de ska kunna lämna säkerhet utifrån det som finns i balansräkningen. Det handlar vidare om en värderingsfråga. Och om lagret. Eftersom man jobbar med en uthyrningsaffär, hur ska man se på laget där varan ligger längre eftersom den hyrs ut? Varan får ett längre bruksvärde och vi är nyfikna på värdet. Och på hur man ser på redovisningen, säger hon.

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs artikeln i sin helhet på tidningenbalans.se: Finansiering av cirkulära affärsmodeller het fråga

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat