Publicerad av .

Ägare till lastbilar som drivs med etanol eller gas har under lång tid betalat för hög vägavgift. Felet ska nu rättas av Skatteverket.

På sin webb meddelar Skatteverket att cirka 1 000 lastbilar som drivs med etanol eller gas berörs av felet, som är förorsakat av Skatteverket. Lastbilarna har varit felregistrerade i vägtrafikregistret och därmed har vägavgiften varit för hög en längre tid. I vissa fall sedan 2001.

Nu ska Skatteverket rätta felet och ägarna till lastbilarna behöver inte göra något själva med anledning av felet. Beslut om återbetalning kommer att skickas till dem som har betalat för mycket och sedan är det Transportstyrelsen som återbetalar beloppet Skatteverket beslutat om.

Arbetet med återbetalningarna kommer att börja i höst skriver Skatteverket på webben, men det kommer att ta tid att slutföra. Från 1 juli 2019 tas rätt vägavgift ut.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Skatteverket om vägavgifter