Publicerad av .

Vi är ett IT-företag med endast tolv anställda. Semestern förläggs utifrån att det alltid ska vara minst fem på plats. Detta i enlighet med för oss vår viktigaste kunds ramavtal. Om någon av de som inte är på semester blir sjuk har vi då rätt att kalla in någon av våra medarbetare som är på semester?  

Som arbetsgivare har man rätt att beordra sina anställda att avbryta sin semester för att komma in och arbeta. Som förutsättning för ett sådant beordrande gäller att synnerliga skäl föreligger, det betyder att arbetsgivaren måste ha tungt vägande skäl för beordrandet att avbryta semestern.

Exempel på tungt vägande skäl är om det skulle inträffa något oförutsett som hela företaget står och faller med, som till exempel att ni skulle förlora ramavtalet med er viktigaste kund och det inte går att hitta någon extern ersättare.

Anneli Lönnborg, advokat på Gernandt & Danielsson

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat