Publicerad av .

Kan en vikaries anställning avslutas i förtid när en föräldraledig bestämmer sig för att komma tillbaka tidigare än beräknat? Så här säger Resultats expert Anneli Lönnborg.

Vi har anställt en vikarie för en av våra föräldralediga. Den föräldralediga önskar nu komma tillbaka ett halvår tidigare än beräknat då hennes man blivit arbetslös. Kan vi avsluta vikariens anställning i förtid? Vi har varken råd eller tillräckligt med arbete för att ha både vikarien och den föräldralediga i tjänst.

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning. Huvudregeln för vikariat är att det endast får ingås med anknytning till ersättande av en viss tjänst och att tjänsten ska löpa till dess att den som vikarien ersätter kommer tillbaka till arbetet. I anställningsavtalet kan det stå: Anställd såsom vikarie för X under dennes föräldraledighet fr.o.m. den [  ] till dess den föräldraledige återgår i tjänst dock längst t.o.m. den [  ].

Vikariatet upphör således när den ordinarie arbetstagaren kommer tillbaka till arbetet, även om det sker tidigare än planerat. En anställd har rätt att avbryta sin föräldra­ledig­het tidigare än planerat och arbets­givaren har inte rätt att neka personen i fråga om att återgå i förtid. Vad arbets­givaren däremot kan göra är att skjuta upp den föräldralediges återgång i arbetet i en månad från det att arbetsgivaren fått underrättelsen om att den anställde vill återgå i förtid.

Anneli Lönnborg, advokat Gernandt & Danielsson

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat