Publicerad av .

Företag med omsättning under 30 000 kronor per år har sedan 2017 kunna slippa betala moms. Men möjligheten har inte varit någon stor succé.

2017 infördes frivillig momsbefrielse för små företag med en omsättning under 30 000 kronor per år. Tanken var att minska de administrativa kostnaderna för den här typen av företag. Men enligt Skatteverket är det tveksamt om syftet har uppnåtts. Endast en procent av företagen har valt att utnyttja möjligheten till momsbefrielse.

En rapport från Skatteverket visar att sammanlagt har 1 867 företag ansökt om momsbefrielse mellan 2017 och fram till och med augusti 2020. Bland nystartade företag och mikroproducenteter av el är det dock procentuellt fler som använder sig av möjligheten att slippa momsen.

– Det är mest företag som har haft mer moms att betala än att få tillbaka, som har ansökt om befrielse. Orsakerna till att så få har sökt behöver utredas vidare. För att uppnå syftet med reglerna skulle de behöva ses över, till exempel beloppsgränsen, säger Yuwei De Gosson De Varennes, analytiker vid Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Reformen var beräknad att kosta cirka 277 miljoner kronor i minskade momsintäkter. Den faktiska kostnaden har landat på 26,6 miljoner kronor per år.

 

Charlotta Marténg

Läs mer: Effekt av momsbefrielse för små företag

https://skatteverket.se/download/18.5b35a6251761e6914207810/1612426373187/Effekt%20av%20momsbefrielse%20f%C3%B6r%20sm%C3%A5%20f%C3%B6retag.pdf