Publicerad av .

Fåmansaktiebolag vill lämna utdelning under 2021. Vad bör beaktas? Så här svarar Resultats experter.

Jag driver ett fåmansaktiebolag. Tack för löpande värdefulla kommentarer i olika frågor! Bolaget avser att lämna utdelning nu under våren 2021. Något nytt att tänka på?

Tack! Inga förändringar i 3:12-reglerna under året. Däremot har löpande ny praxis, rättsfall, tillkommit. Stäm av den delen med din revisor/skatterådgivare!

Det som bolaget och du måste ha full koll på är om bolaget erhållit omställningsstöd eller stöd vid korttidsarbete under 2020 eller kan komma att be­höva fortsatta stöd under 2021. Då gäller särskilda regler och tidsfrister under vilka utdelning och värdeöverföringar inte tillåts. Stäm av dessa noga så att bolaget vet när det är ”grönt”.

Avser bolaget att söka stöd för korttidsarbete enligt de nya regler som väntas införas, det vill säga från och med december 2020, så tänk på att detta nya stöd inte heller tillåter utdelningar från koncernbolag under motsvarande tidsfrister. Gå därför igenom hela situationen noga innan bolaget fattar beslut. Ta professionell hjälp även här. Att själv söka navigera på Tillväxt- och Skatteverkens hemsidor räcker inte. Lämnar bolaget inte utdel­ning i år får givetvis gränsbeloppet ändå räknas upp. Ett alternativ att överväga kan vara att hålla extra stämma när eventuella tidsfrister löpt ut.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR