Publicerad av .

Skatteregler för enskild verksamhet måste bli lättbegripliga. Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och en av experterna i utredningen om förenklade skatteregler, går igenom de mest centrala frågorna.

I Sverige lämnar gruppen enskilda näringsidkare och de som driver handelsbolag årligen ungefär 810 000 deklarationer. Förenklingarna som är på gång är allra viktigast för de som driver jord och skogsbruk och för de som äger fastigheter. Men reglerna berör även alla andra som vill komma igång och starta näringsverksamhet utan att bilda aktiebolag.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig FAR och en av experterna i utredningen om förenklade skatteregler. Han menar ett begripliga regler är en fördel för alla parter.

– Utredningen har presenterat ett bra grundförslag som bör genomföras. Idag hämmas viktigt nyföretagande, blanda annat för unga och nyanlända. Även redovisningskonsulter och andra rådgivare har svårt att ge goda råd, eftersom reglerna är svåra att förstå, kommenterar Hans Peter Larsson.

De viktigaste förenklingarna som föreslås i utredningen är:

  • Avsättning till expansionsfond tas bort. Istället kommer man att få göra en högre avsättning till periodiseringsfond.
  • Negativ räntefördelning föreslås slopas.
  • Ändring av ordningen för resultatberäkningen och företagssparande.
  • Förenklad beräkning av kapitalbeskattad inkomst från näringsverksamheten.

– Det är viktigt att förslaget nu också genomförs, men jag vet att det stött på starka invändningar från Skatteverket. Riksdagen behöver därför råg i ryggen för att gå vidare med det, säger Hans Peter Larsson.

Utredningen har två uppdrag. Den första är just att det ska föreslå förenklingar för enskilda näringsidkare, alltså delbetänkandet som är klart och där remissvaren samlats in. Utredningen ska också se över möjligheten att kraftigt förenkla skattereglerna för personer inom gig- och delningsekonomin, ett uppdrag som ska vara klart 1 juli 2021.

– Nu jobbar vi vidare för att ta fram en metod av schablonbeskattning för mindre inkomster. Lyckas vi kan det också bli en ”instegsmodell” för de företagare som sedan kan gå vidare och bilda aktiebolag, avslutar Hans Peter Larsson.

 

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer: Enklare regler för egenföretagare – här är de första förslagen https://www.tidningenresultat.se/enklare-skatteregler-for-egenforetagare-har-ar-de-forsta-forslagen/