Publicerad av .

Företag ska kunna få anstånd med att betala in avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter under ytterligare en redovisningsperiod. Det föreslår regeringen. Syftet är att stötta företagens likviditet.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR, höjer ett varnande finger:

–  Rådgivare och företag bör göra en extra kontroll innan de lämnar krediter till företag som sökt anstånd.

För närvarande kan företag få anstånd med att betala in avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter för högst sex redovisningsperioder. Enligt förslaget ska man kunna få anstånd för ytterligare en redovisningsperiod. Det innebär anståndför för högst sju redovisningsperioder.

Förslaget innebär också att företag ska kunna få anstånd för redovisningsperioder som infaller under januari 2021.

Därmed ska fler företag som har startats under 2020 kunna få likviditetsstödet. Enligt nuvarande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari–december 2020. Förslaget innebär alltså att ytterligare en valbar månad läggs till.

En annan nyhet är att anståndsavgiften ska sänkas. För närvarande tar staten ut en avgift på 0,2 procent av ett beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats. Enligt förslaget ska avgiften sänkas till 0,1 procent för anstånd som har beviljats efter 5 februari 2021.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att tillsammans med kostnadsräntan innebär detta en kreditkostnad som motsvarar en avdragsgill årsränta på 3,1 procent för aktiebolag. Det är samma nivå som följer av de bestämmelser som gällde före 5 februari 2021.

Bakom förslaget står regeringen, Centern och Liberalerna. Tanken är att förslaget ska träda i kraft 26 april.

– Ett varningens finger bör trots allt höjas i dessa lägen. Rådgivare och företag bör göra en extra kontroll innan de lämnar krediter till företag som har sökt anstånd, säger Hans Peter Larsson.

I mitten av februari hade 140 000 företag fått anstånd med sammanlagt 43 miljarder kronor. Det kvarstående utestående anståndsbeloppet uppgår i dag till nära 25 miljarder kronor. Därtill ska nu ytterligare anstånd beviljas.

– Om pandemin drar ut på tiden, och bolag har svårt att kvalificera sig för olika kontantstöd, kan antalet konkurser komma att öka kraftigt i många utsatta branscher. Det är därför i dag särskilt viktigt hur företag gör affärer och med vilka man gör affärer, säger Hans Peter Larsson.

 

Björn Dickson