Publicerad av .

Struktur, löpande resultatrapporter och trygghet. En fullservicebyrå som fungerar som en ekonomiavdelning. Noggrannhet, det bli sällan fel, och rapporterna kommer alltid på utsatt tid. Dessutom är rapporterna snygga. Det är några av sakerna kunderna uppskattar hos sin redovisningskonsult.

Fully Studios grundades 2012 i Göteborg. Företaget arbe­tar med allt från utveckling av dataspel och appar till film och animation och sysselsätter i dag 18 personer plus ett antal frilansare och har även kontor i Stockholm.

För ett snabbväxande företag i en bransch med hög förändringstakt är en närvarande och skicklig auktorise­rad redovisnings­konsult A och O.

– Vår bransch utvecklas så mycket hela tiden och vi har också diversifierat vad vi sysslar med. Det senaste halvåret har vi haft nästan daglig kontakt med vår redovisnings­konsult för att få allt på plats, säger Joakim Hanner.

Fully Studios och deras auktoriserade redovisningskon­sult arbetar i Fort­nox. Bokföringen sköts av byrån, medan Joakim Hanner och hans kollegor fakturerar sina egna projekt. I takt med att de blivit fler som fakturerar, blir det viktigare att ha bra rutiner på plats.

– Byrån har hjälpt oss att bygga strukturen, med rutiner för fakturering, kostnadsställen, projektnummer etcetera. När rutinerna fungerar faller strukturen på plats, säger Joakim Hanner.

Strukturen är dock under ständig utveckling, precis som Fully Studios.

– Eftersom vi anpassar oss till marknaden hela tiden, behöver vi utveckla strukturen så att vi kan mäta hur det går för de anpassade verksamheterna. 

Vad betyder hjälpen du får av din konsult för dig?

– Framför allt trygghet, säger Joakim Hanner som mer och mer kan släppa taget om redovisningen och få mer tid till det kreativa arbetet.

 

Garrisson är ett konsultbolag som erbjuder tjänster inom affärssystemutveckling, webbutveckling, design och user experience. Företaget köper in alla tjänster det kan från samma byrå. För strategisk och operativ rådgivning har Garrison dessutom tillgång till en se­nior rådgivare med lång branscherfa­renhet.

– Det bästa med vår byrå är att det är en fullservicebyrå. De tillhandahål­ler även en digital plattform och har ett dedikerat team som i princip alltid är tillgängliga och ger snabb återkopp­ling när vi behöver råd, säger Martin Lindahl, CFO på Garrison.

Han lyfter fram att byrån hela tiden hjälper till med att förbättra rapportering och analyser av den ekonomiska situationen.

– Vi får en bra översikt över vår ekonomiska situation via rapport- och analysverktyg, vilket skapar en trygghet.

Martin Lindahl anser att han får hjälp med ”i princip allt” som en intern ekonomiavdelning skulle göra, vilket gör att företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet och hålla nere de administrativa kostnaderna.

Martin Lindahl har svårt att komma på någonting som han saknar hos sin byrå.

– Man kan alltid önska sig ett mer användarvänligt eko­nomisystem, och skulle vara fantastiskt om någon kunde digitalisera all kvitto- och fakturahantering!

 

Arcademy är ett privat vårdbolag med ett 20-tal anställda. Företaget arbetar i huvudsak med hand- och fotkirurgi och relaterade behandlingar. Kirurgen Elisabet Hagert är en av fyra delägare. Hon är även VD för bolaget och har rollen som CEO, vilket innebär att hon är den som har den som har mest kontakt med redovisningsbyrån.

– Vi har nästan daglig kontakt. Det bästa med min byrå är den personliga relationen och snabba servicen i kombination med hög kompetens, säger Elisabet Hagert.

Hon har två huvudsakliga kontaktpersoner på byrån samt ytterligare en resurs och en mer senior rådgivare som delägarna kan ta hjälp av när det gäller frågor kring bolagsformer och ägande.

I samråd med byrån har Elisabet Hagert byggt upp en optimal digital struktur där löner hanteras i Visma och fakturering i Fortnox. Löpande redovisning och rapportering tas om hand i byråns egna webbgränssnitt.

– De har en otroligt bra digital tjänst där man kan ta fram rapporter och data och titta vad som händer i företaget. Jag får rapporter varje månad och kvartal, men kan också själv gå in och plocka fram precis de rapporter jag vill ha inför exempelvis styrelsemöten, säger Elisabet Hagert

Rapporterna är enligt hennes mening både snyggare är mer överskådliga än dem hon från marknadens största programvaruleverantörer.

 

IKG är ett ingenjörskonsultbolag med säte i Västerås och stora produktutvecklandeföretag som uppdragsgivare. Fö­retaget sysselsätter ett 60-tal ingenjörer som arbetar med produktutveckling inom bland annat fordon- och försvars­industrin och andra tyngre tillverk­ningsföretag.

– När vårt företag hade kommit till en nivå att en person inte längre räckte till för att sköta ekonomin samt att säkerställa redun­dans, var frågan om vi skulle anställa eller outsourca. Att bara ha en per­son som hanterar redovisning och löner innebär en betydande risk vid exempelvis sjuk­dom eller annan oplanerad frånvaro. Med byrån är jag garanterad att allt görs i tid, eftersom de alltid har backup, säger Magnus Ahlmark.

Han köper löpande redovisning och lönehantering från sin byrå och har arbetat nära ett par auktoriserade redovis­ningskonsulter hela tiden. I början var det tätare kontak­ter, nu blir det några gånger i månaden, när det drar ihop sig till månadsbokslut. Magnus Ahlmark är väldigt nöjd med lösningen.

– Det jag blivit imponerad av är deras lyhördhet och smidighet, att de har lyckats sätta sig in i vår verksamhet på kort tid, vilket kan vara svårigheten när man outsour­car.

Dessutom är hans konsulter noggranna, det bli sällan fel, och rapporterna kommer alltid på utsatt tid.

– Jag har haft tur och fått ett par tre väldigt bra personer som mina konsulter, säger Magnus Ahlmark.

 

Rakel Lennartsson