Publicerad av .

Nu är det deklarationstider igen och det är dags för att se över året som gåtts inkomster, utgifter och investeringar. Här kommer några tips;

Möjlighet att ta ut ränta för lån

Om du har lånat ut pengar till ett fåmansföretag där du äger andelar så har du rätt att ta ut ränta. I din deklaration tar du upp räntan till beskattning som inkomst av kapital. Räntan får du själv fylla i på deklarationen.

Om du hyrt ut en del av din bostad

Hyr du ut en del av din bostad till ditt fåmansföretag bör du tänka på att hyresinkomsten som fåmansföretaget betalar är en skattepliktig inkomst av kapital och tas upp under punkt 7.3 i din huvudblankett. Det behövs dock ett skriftligt hyresavtal där det tydligt framkommer vilka utrymmen som bolaget ska disponera. Dessutom måste hyran vara marknadsmässig. Är du själv eller närstående anställd i bolaget så får du inte göra det vanliga schablonavdraget på 40 000 kr utan endast för de faktiska merkostnader som uppkommer på grund av att bolaget hyr en del av bostaden som tex uppvärmning och el.

Beskattning för båt eller fritidshus

Om ditt företag äger tex en fritidsbostad eller en båt, det vill säga egendom som också kan användas privat, är synen på beskattningen strikt. Skatteverkets utgångspunkt är att du som delägare blir beskattad som inkomst av tjänst för rätten att disponera båten eller huset. I praktiken blir det så att du blir beskattad för möjligheten att använda egendomen – inte för att du har använt den. Undantagsvis blir du inte beskattad om du har hyrt ut båten eller fritidshuset.

Du blir beskattad för motsvarande marknadsvärdet av förmånen som inkomst av tjänst, och det ska in i deklarationen under punkt 1.1. Om förmånen har blivit rapporterad till Skatteverket finns den med i kontrolluppgifterna.

Så blir lön till din partner beskattad

Du som företagsledare och har din make/maka anställd i bolaget kommer hon/han blir beskattad för en marknadsmässig lön. Om din maka/make tjänar mer än en marknadsmässig lön blir du som företagsledare beskattad för mellanskillnaden.

Om ni har anställt ert barn som är under 16 år ska den av er som har högst lön från bolaget bli beskattad för den ersättningen. Om barnet är över 16 år ska den av er som har högst lön ta upp eventuell ersättning som överstiger marknadsmässig lön.

Dessa regler gäller även för sambor som tidigare varit gifta med varandra eller som har/haft gemensamma barn.

Nya regler kring investeraravdrag

Från och med 1 januari 2016 gäller nya regler. Möjligheterna att göra avdrag för en investering har ändrats, bland annat kan du inte längre göra avdrag om du själv eller närstående ägt andelar i företaget.