Publicerad av .

Nu är det hög tid för landets arbetsgivare att ge de anställda besked om årets semester. Såhär i kristider kan det krävas en hel del extra planering, särskilt om man vill göra avsteg från de grundläggande reglerna.

Senast två månader i förväg ska de anställda ha fått besked från arbetsgivaren om årets semester.  Huvudregeln enligt semesterlagen är att man tar ut semestern under perioden juni–augusti. Anställda som har tjänat in 20 betalda semesterdagar ska ta ut fyra veckors semester under semesteråret. Om den anställda vill ta ut ledigheten under en annan del av året är det också möjligt. Då bör detta avtalas skriftligen.

– Om man inte redan har planerat semestern är det hög tid nu. Informera på arbetsplatsen om vad som gäller, inhämta önskemål om semester och besluta därefter om när semestern ska tas ut. Det ska därefter kommuniceras till de anställda. Det säger Mirja Lenes, löne- och HR-expert på Simployer.

Hon understryker att semesterlagen gäller även nu, den tar inga hänsyn till coronakrisen.

– Vi får jättemycket frågor kring detta i år. En del anställda vill skjuta på semestern eftersom de räknar med att inte kunna resa i sommar. Ibland är det i stället arbetsgivaren som vill senarelägga semestrar, säger Mirja Lenes.

Många arbetsgivare utnyttjar möjligheten till korttidsarbete, alltså det som tidigare kallades korttidspermittering. Samtidigt kan en del vilja ta in vikarier under semesterperioden, när de ordinarie anställda går på korttidsarbete. Men det går inte.

– Det kan leda till att arbetsgivaren kan bli skyldig att betala tillbaka stödet för korttidsarbete, säger Mirja Lenes.

Grundregeln är att man ska bemanna med ordinarie personal.

– Om man har råd med sommarvikarier kanske man inte befinner sig i en verklig ekonomisk kris, säger Mirja Lenes.

Det finns ett viktigt undantag från denna regel och det är om verksamhetskritisk personal ska ersättas.

– Om det bara finns en person på arbetsplatsen som kan utföra ett visst arbete är det rimligt att man tar in en vikarie för att den personen ska kunna ta semester, säger Mirja Lenes.

Att få sommarjobb för ungdomar är betydligt svårare än vanligt i år. Det finns ett snävt och tydligt regelverk som gäller även nu. Det är till exempel i princip förbjudet att barn under 13 år arbetar. Och enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter när man ska anställa någon som är under 18 år.

Björn Dickson