Publicerad av .

Som fysisk person så beskattas man per kalenderår, det innebär att det mesta av skatteplaneringen måste ske i god tid före årsskiftet om det skall fungera.

Lite förenklat och beroende på företagsform kan man säga att det finns tre sätt att ta ut pengar ur sitt företag.

Ta ut lön, ta ut aktieutdelning eller spara i en pensionslösning.

  • En tumregel brukar vara att man ska prioritera löneinkomster upp till brytpunkten för statlig skatt. Det ger förmåner i relation till betald skatt.
  • Därefter om du äger ett aktiebolag, så kan det bli intressant att ta utdelning. Det är mindre skattebetungande. Reglerna är emellertid komplicerade och man måste planera i god tid för att kunna utnyttja dem maximalt.
  • Pensioneringen kan garanteras genom att företaget sparar i t ex en pensionsförsäkring. Upp till 35% av lönen dock max 10 basbelopp kan sättas av per år.