Publicerad av .

En investering i en segelbåt ger bonuspoäng som ger rätt att semestra på båten. Bonuspoängen leder till förmånsskatt. Det är innebörden i ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som kom under våren.

Den fysiska personen A äger ett bolag, Holding. A vill köpa en segelbåt genom Holding. Köpet ska göras genom ett investeringsprogram som Y erbjuder.

Tanken är att Y köper båten och lånar hela summan räntefritt från Holding. Båten pantsätts som säkerhet för lånet.

Samtidigt får Holding, som alltså ägs av investeraren A, bonuspoäng genom investeringsprogrammet. Bonuspoängen kan användas bland annat för segling med den inköpta båten. Bonuspoängen räcker för fyra veckors segling per år.

A har två frågor:

  • Medför Holdings investering i segelbåten förmånsbeskattning?
  • Om så är fallet vill A veta om det är dispositionsrätten till segelbåten, tilldelade poäng eller faktiskt utnyttjade poäng som ska ligga till grund för beräkning av den skattepliktiga förmånen.

Skatterättsnämnden skriver att Holdings och A:s möjlighet att disponera båten är så inskränkt att någon beskattning på den grunden inte kan komma ifråga.

Men Skatterättsnämnden skriver samtidigt att i egenskap av ensam ägare till Holding har A möjlighet att utnyttja bonuspoängen och att han därför ska förmånsbeskattas för marknadsvärdet av bonuspoängen oavsett om de utnyttjas eller inte.

Björn Dickson

Skatterättsnämnden 56-18/D