Publicerad av .

På många företag är arbetet med bonusvillkoren för 2019 igång. En fråga som dyker upp är om föräldraledighar har rätt till full bonus? Om det skriver Anneli Lönnborg i sin arbetsrättskrönika i tidningen Resultat.

Det är föräldraledighetslagen som främst reglerar den eventuella rätten till proportionering av bonus vid föräldraledighet. Anneli Lönnborg, advokat verksam vid Gernandt & Danielsson, konstaterar i sin krönika att huvudregeln är att arbetsgivaren inte får missgynna arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten när löner och andra anställningsvillkor sätts. Men det finns lite att tänka på när det handlar om bonus.

”Arbetsdomstolen har i mål där frågan prövats om en föräldraledig haft rätt till full bonus ansett att det skulle vara ett missgynnande mot de arbetstagare som under året varit på arbetet och bidragit till målen, att få samma bonus som den som varit frånvarande. Arbetsdomstolen har därvid gett uttryck för att den ”traditionella” bonusen syftar till att premiera arbetsinsatser gjorda under året och att bonusen i egenskap härav ska betraktas som en form av retroaktiv lön. Under sådana förhållanden har Arbetsdomstolen varit av uppfattningen att arbetsgivaren avseende den som är föräldraledig har rätt att proportionera bonusen i förhållande till den tid som den föräldralediga arbetat under den bonusgrundande perioden.” skriver Anneli Lönnborg i krönikan.

Läs krönikan i sin helhet på tidningen Resultat: Bonus vid föräldraledighet

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat