Publicerad av .

Har ditt företag fått stöd för korttidsarbete? Nu närmar sig första avstämningsperioden för den som fått stöd från mars.

Företag som får stöd för korttidsarbete, även kallat korttidspermittering, måste göra en avstämning med Tillväxtverket tre månader efter att ansökan godkänts. Den första avstämningen sker 16 till 30 juni och du har två veckor på dig att göra den.

På Tillväxtverkets webb finns information kring hur avstämningen går till. I samband med avstämningen finns också möjlighet att ansöka om ytterligare stöd.

Tänk på att:

Det faktiska utfallet för korttidsarbetet under stödperioden ska sammanställas. Det är alltså möjligt att justera arbetad tid för anställda som stödet omfattar. Avstämningen kan resultera i att du kan begära ytterligare stöd eller att du blir återbetalningsskyldig. Har du fått för mycket stöd kommer det att räknas av om du söker ytterligare stöd.

Avstämningen består av fyra delar:

  1. Kontrollera dina uppgifter
  2. Gör avstämningen

− i det här steget fylls utfallet av de tre första månaderna i. Eventuell frånvaro fylls också i och om du behöver justera avtalsnivån till 80 procent för maj, juni och juli är det möjligt.

  1. Söka ytterligare stöd
  2. Meddela om du önskar förlängning

− när ansökan om stöd godkändes beviljades automatiskt stöd i sex månader. Stödet kan förlängas med tre månader.

Tillväxtverket kommer att skicka ut ett påminnelsemejl till alla som ska göra en avstämning. I mejlet finns en länk till webbtjänsten där avstämningen görs.

Charlotta Marténg

Läs mer: Tillväxtverket om avstämning korttidsarbete