Publicerad av .

När en tandsköterska anlitas som gemensam resurs hos olika tandvårdsmottagningar räknas det som skattepliktig personaluthyrning. Detta trots att uthyrningen inte är förknippad med något vinstpåslag. Det slår Skatteverket fast.

Från 1 juli ska moms betalas vid uthyrning av vårdpersonal. Det beskedet kom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, för snart ett år sedan.

På hösten 2018 kom Skatteverket med ett ställningstagande med anledning av HFD:s dom. Skatteverket konstaterade att den som hyr ut vårdpersonal till någon som driver en vårdmottagning ska ta ut moms på sin försäljning. Det innebär att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal.

Skarp kritik har riktats mot de kommande förändringarna, inte minst från organisationen Vårdföretagarna som varnar för lägre bemanning på landets vårdinrättningar och längre vårdköer som följd av det.

Nu har Skatteverket i sin rättsliga vägledning förklarat vad som gäller i tre specifika exempel.

Det första exemplet gäller när en tandsköterska är anställd i ett bolag som bedriver tandvårdsmottagning och hyr ut tandsköterskan till andra tandvårdsmottagningar.

Den mottagning där tandsköterskan är anställd fakturerar ut kostnaden för tandsköterskans tjänster till de mottagningar som hyr in tandsköterskan. Men uthyrningen görs utan något vinstpåslag.

Skatteverket skriver att det är fråga om personaluthyrning och att en sådan tjänst inte är tandvård, även om den uthyrda tandsköterskan ska utföra tandvårdtjänster hos köparen.

Det grundläggande syftet med uthyrningstjänsten är att vinna ytterligare intäkter i direkt konkurrens med företag som ska betala mervärdesskatt.

Att uthyrningen görs utan vinstpåslag spelar ingen roll i sammanhanget, enligt Skatteverket.

Det andra exemplet gäller när en specialisttandläkare anlitas för en specifik tandoperation.

Det handlar om en tandoperation som inte kan utföras av någon av tandläkarna på den aktuella mottagningen och som därför hyr in specialisten.

Även i det här fallet rör det sig om skattepliktig uthyrning, konstaterar Skatteverket. Och Skatteverket motiverar på samma sätt som i exemplet med tandsköterskan: Specialistens grundläggande syfte är att vinna ytterligare intäkter i direkt konkurrens med kommersiella företag som ska betala mervärdesskatt.

I ett tredje exempel tar Skatteverket upp ett företag som har avtal med HVB-hem om abonnemang av sjuksköterskor.

HVB-hemmet ansvarar för att de boende får sjukvård. En sjuksköterska från det uthyrande företaget arbetar på HVB-hemmet under ett visst antal timmar varje vecka.

Skatteverket skriver att det uthyrande företagets tillhandahållande av sjuksköterskor är skattepliktig uthyrning av sjukvårdspersonal. Uthyrning av personal utgör inte i sig ett tillhandahållande av sjukvård.

 

Björn Dickson

Läs mer: Skatteverkets rättsliga vägledning

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat