Tips!

Publicerad av .

Om du vill öka din möjligheter att sätta av till pensionsförsäkringen eller att få maximal lågbeskattad utdelning från fåmansföretag – då kan… Läs mer

Budgeten 2014

Publicerad av .

Regeringen har lämnat sin budget för 2014. Den innehåller flera förslag som berör skatteområdet. Bl.a. nya regler för ett femte jobbskatteavdrag, höjning… Läs mer

Investeringsavdrag

Publicerad av .

Nu föreslår regeringen att ett investeringsavdrag skall införas för företag med balansomslutning eller omsättning som är högst 80 mkr och där… Läs mer

Förseningsavgift

Publicerad av .

Den 16 mars 2013 infördes nya betalningsregler för svenska företag. Lagen gäller endast affärsrelationer mellan företag, myndigheter och organisationer – inte… Läs mer