Förenklad faktura

Publicerad av .

Reglerna gällande beloppet för förenklad faktura har ändrats sedan 1 januari 2015 från 2 000 kr till 4 000 kr. Den förenklade fakturans… Läs mer

Bokslut

Publicerad av .

För er som har bokslut 31/12, tänk på de uppgifter som ska tas fram till bokslutet såsom lager, semesterlöneskuld och engagemangsbesked… Läs mer

Regeringens budgetförslag

Publicerad av .

Den nya regeringen har lagt fram sin budget för 2015. Budgeten innehåller flera förslag på förändringar inom skatteområden. Enligt förslaget vill… Läs mer