Publicerad av .

Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, General Data Protection Regulation, berör alla företag och börjar gälla 25 maj 2018.

Det handlar bland annat om att hålla reda på sina register, på vilket sätt man får skicka ut lönespecifikationer och vilka uppgifter som man får lagra i sina system.